Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Ναυτεμπορική-18112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-18112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
18 Νοεμβρίου 2019 ΙΙμή: 1,30
Καλλυντικά
Διείσδυση σε νέες αγορές
ρευνή η καλλυντ«ών, Μυ
έχει μεν καλύτερη θέση
κλόδως γειτον«ών στη γενική κατά-
ιαξη, ηαραμένει Ιά0Ι.Ι Trw
"ταχύτητα εμωνΚοντος ανήπη_ΙξΙΚ
1 η ΚΟΙ η
ρία με ρυ%Ιό πάνω οπό 6% η
Πολιονά . Λετονία. ΣλομκΟ πάνω
από 4% κ.ο.κ. 13
Ανοίγει η
για το επίδομα θέρμανσης
της η
κή πλατφόρμα γιο "TV υποδοχή των
μανσικ, στην Τελ κή βρίσκεται η
ΙΙΙκκιργικής με
την όλες οι λεπτομέ-
ρειες τη μηνή
στρΟδο. 4
ΕΚΤ, FED
ΣΤΟ επίκεντρο
η νομισματική πολιτική
Η έχει
εν&γρέ ΧΝ, a σε
ΗΠΑ κα στο με
με τη *TV-
ιηλΙΙΜή 16
Coaching και υψηλές αποδόσεις
στον εργασιακο χωρο
Τζέφρι NT. Σακς
Ανάπτυξης. και Πολιτικής
φιρ C
ΓΚΙΤί
πόλεις
επαναστατούν
Εκσυγχρονισμός προστασίας
Καταναλωτών στην Ε.Ε.
Στο τω ελέγχου
μπαινουν οι ταχυμεταφορες
Νικητής o Τσπσιπάς στον τελικό
τοι) ΑΤΡ Fmals στο Λονδίνο
31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος:95ο
Και οι παλαιοί οφειλέτες
σαινέα πάγια ρύθμιση
Υπό την προϋπόθεση ότι οι καινού ργιες δόσεις δεν θα είναι περισσότερες όσων εκκρεμούσαν
Η νέα πάγια ρύθμιση έρχεται από ΤΙς αρχές του
2020 Και Παλιά-
σιους με χρέη
εφορία. αφεΤέΙ"υ για να
ΕΧΙ εισπρακτικά αποτελέσματα. αξίζει να
σημειωθεί ότι στη ρύθμιση μπορούν να
ταχθούν Παλαιοί. Ι4ξΙλΛες. οι οποίοι ΙΙΙΙώλετκιν
Τις ρυθμίσεις Τμηματικού . υπό ti1V
ότι οι δετ
είναι από αυτές Που εκκρεμούσαν.
Παγκόσμιο κύμα διαμαρτυρίας
Η οχειική διάταξη έχει ήδη περιληφθεί νέο
ρολοΥΙΚό ΌμαΚ Χέδ 0, ιο οποίο , μόλις
η δημωια διαμύλευοη, παίρνει τον
αύξηση των χρεών που ήδη έχουν
αφού. έχει ήδη επισημάνει η
ΙΙΙ 1 δισ. ευρώ. που έχει
ΙΙΙΙ0τέ}Σομα το αμέσως επόμενο χρονικό διά-
υπό τη
Κών μ έΤΡ% ακόμη 564.034
οι οποίοι έχουν
αμ-ιλές . Για
πόν καταστάσεις για ιους φορολΙ>
γούμενους to οικονομικό επιτελείο Της
σης περιέ}.αβε 010 διάταξη που
ότι είχαν στις ριΗμί0:εις
των 12 h ιων Ι ης έχασαν.
επανεντάξουν to υ ΠόλοιΙΙο της
το ΙΚ νέο που τεθεί
ΟΕ ισχύ ΠΙ* Ιη Ιανουαρίου ΤΟΙ 2020.
40 ημέρες-φωτιά για
τους φορολογούμενους
ΓΙάιτο από 3 δισ. οι υποχρεώσεις προς mv εφορία
ο κα w το
η Σχολή.
η τη ΤΟΝ
στη κα στον στη
π κα κα το Ι 7
Άνοιξε
ο δρόμος
για νέα
υψηλά έτους
Χρηματιστήριο
Η αγορά της Αθήνας
από ένα δεκαπενθήμερο
σης καιάφερε την εβδομάδα
εκπνοής των σειρών Νοεμβρί-
οι) "Ι εμφανίσει με δΙΙΙ
στάσεις ικανές να ανα τρέψουν.
έστω και οριακά, εικόνα
των blue Chips στο τελευταίο
τρίμηνο και καν ξΙΙέκιαση στο
εξάμηνο. 22
Φυγή προς
τα εμπρός
από τις τράπεζες
Με την ανακοίνωση των κερδών τους
τα ιοικ το ΔΝΓ,
οι ελληνικές με τις τους μέσα
στην να για άλ-
μια φυγή τα εμπρός. Μια εβδομάδα
, γεμάτη από ΙΙΙ που
θα καταγράψουν με ιον πιο σαφή τρόπο την
οπτική για ΙΌ κλείσιμο του έτους, είναι ιιι) Ιή που
ξεκινάει τη Δευτέρα. Στις 20.112019 ανακοι ώνει η
Alpha Bank, στις 21 η και η ΕΙΙ
l-obank. στις 22 π Τ#ιπεζα 3
θα είναι ο λΙ>
γαριασΙΙΙ*- ιΚ
που ημέρες. μέχρι το
1011 ΙρέΧOΊΙ0ς έΙOΙΚ, για
τους φορολογούμενους. αφού
πρΜεομα σε υ ποκρεώ
1101) 0ΙΠ0λΙΚά
σε αξία τα 3 δισ. ευρώ
μέ10Ι να ΙΙΙΙΙ%φύΥOΙ1ν ιο
ΥΙ της εφορίας ή να βρεθούν με
λές, με ό,τι αυιό 01.ινεηάΥξΙΙΙΙ.
ΑξίΦΙ ότι μέχρι το
οι
Ek1 ,τι
να τις ακόλ0Ι>
θες
οι τρεις
προτεραιότητες
πιςνέας
Κομισιόν
1. Τρίτη ει σώήμα-
Τικ: την Παιχισκε-υή 29
η τρίτη και τελευταία δά:πτ ΤΟΙ
2. Τρίτη και τέταρτη ΕΝ-
ΦΙΛ: οι Ιδιοκτήτες ακινήτων
πρέπετ Την τρίτη
ιου ακινήιων
29 Νοεμβρίου . ενώ μέχρι και
τις 31 θα Κι
εξηληθεί και η τέταρτη
3. ή ΙΙΙ
οφειλών.
4. τοι)
οι κάτοχοι οχημάτων. Ekl
μέχρι τις.3Ι/12να
Τέλη κυκλαρορίας . 4
Πρωτοπόρος
σε επενδύσεις
ναυιτήγησης
με 4,05 δισ. δολ
Ελληνική ναυτιλία
Στον μεγαλύτερο τροφοδότη
της παγκόσμιας ναυπηγικής
βιομηχανίας για
μ κι xg:p. ki η
ελληνικά με (ΙΙΧ
μή τις παραγγελίες σε
ING κα Ι
έχουν καταθέσει ουνολΙΧά 57
παιχι ΛΤλίες για ΙΏ0ία αξίας
4,05 δισ. δολαρίων. 12

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο