Ολύμπιο Βήμα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα-18112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΑΘΙΙΜΚΡΙΝΙΙ ΕΦΙΙΜΕΡΙΔΑ ΙΙΙ Ε ΓΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΙ αλλάζει με τα ποσά,
στο Taxisnet οι
αιτήσεις
ΑΝΟΙΓΕΙ H ΠΛΑΤΦOΡΜΑ
Γ. Κωνσταντόπουλος : να
Την Μακεδονία
Ελληνική Κα ι Της>
H B Σύναξη
ςροΛς
Χάρης
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΤΗΝ
tTO ΕΠΙΤΙ "1
Ιερέων Τω V
Νεότητας
Στη
ΤΕΡΠΟΣ
Τ ΣΟΚ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο