Αγώνας της Κρήτης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αγώνας της Κρήτης

Αγώνας της Κρήτης-18122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΡΙΤΗ 2018
Δωρεάν
γώναςςξ
Δημιουργικής
της Κρήτης
τροφής
Μέχρι τέλος
του έτους
120 δόσεις
για όίους
ανακοίνωσε
υποψηφιότητες
βουλευτών του
στην
Καταδίκη
για τον ξυλοδαρμό
του Λυκειάρχη
στα Χανιά
ιρίβεισπ
του Ανδρέα
ΓλυνιαΙίκπ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ
Ιντερνετικη οικονομια=
Ανεργία και ανισότητες
Πάνω από 3,5 εκ. θα χρειαστεί το κουμ καπί
Τα άλλα Χριστούγεννα
14/12-20/12
στα Χανιά
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΙΊ0ΥΤΙ
5,99€
ΙΣλ15
ΥΝΚΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο