Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-19072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ =ΕΡΟΥΝ
radio
Ι ΔΕΝ ΘΕΛΟΫΝ
88,6 fm
alpharadio.gt-
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εγνατία
19072019
ΣΑΒΒΑΤΟ
20.07.2019
Αρ. 5264
2974
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
τιμή: € 1,00
αντιδράσεων αττό τη Μλωση Παπγιωτόπουλου γκι m
Συμφωνία ταγ - καταλογιζοιιν στσν ΥΓΙΕΘΑ
Μορ«μι-ις πι ΣΥΡΙ7Α Καβάλας τι απαντά ο υτωυργός
20 ΜΕΛΦΙΚΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ
Εκδήλα,κπι για τα 20χρ&
να ατύ πτν
ουσιαστική αδελφοποίιι-
σητατνδυοδήικιΝ
ΟΒΙΚΡΕ
Η ΒΙΚΡΕ ΑΕ.
ζηπί να
πηα,ΙΛ γηοψΗΦΙ0Υ
πις
3Μ7-2Ο 19. ή
( 70
Κυβίστηση ή νομική
θεώρηση;
το
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΗΣΧΡΥΣOΥΠOΛΗΣ
Πώς δέχθηκαν τιτ
"φασιι
της απόφωιις
στω άκιι α στρατιωτι-
κοίτιμΑΜΘ
Η μεγάλη γιψτή πολπι-
σμών τω κιηια_Ι σε εξέλιξη
στην - Πώς υποδέ-
π πόλη ης αποστΘ„ές
κλλιισε η πρώτη μέρα
του Cosnu-jpolk στιτν Παλιά
ω. 11 "2
30
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
2019
SLMvlER sa--lOOL για παιδιά δημοτικού από 18 Ιουνίου 2019
: Ομονοίας 77 & Φιλελλήνων, τηλ.: 2510 220201
Μ.Α. IN EDUCATION
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΙ. ΚΡΗΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο