Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-19112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

19
ΝΟΕΜΒΡΙOΥ 2019
1932
ΑΝΑΤΟλΝ
anatolhE
Καθημερινή εφημερίδα τοι) Νομού Λασιθίου I www.anatolh.com
Ιδρυτής: ΚΟΖΥΡΗΣ
Κυκλοφορήάκές ρυθμίσέις
πηνΤΙαλαιολόγόυ και τον κόμβό,
Σελίδα 5
ποπφ-ι ΗΛ. κοτΥΡΗ
Αλλη:μια
του ΑΟΑΝ στην Α κατηγορία
Νίίξησαύ*ΑOΚΙ και Νεάπολη
καμηγρρία παίδφν
Ένα στα δύο παιδιά
στον Άγιο Νικόλαο
είναι παχύσαρκα!
Νέες Διοικήσεις
στον Εμπορικό και
το Φαρμακευτικό
Σύλλογο
Ζημιές από τις βροχές
στην περιοχή της
Ιεράπετρας
σε εκθεσιακές τραπεζαρίες
Και τραπεζάκια σαλονιού
λόγω αλλαγής βιτρίνας
«Αγώνας δρόμου»
για τις Περιφέρειες
Για να κινηθεί γρήγορα η επόμενη προγραμματική περίοδος
ΑΤΣΑΛΑΚΙΙΣ
ο κιο-
ριά«ος Μητσοτάκης τους
Περιφερειάρχες της χώ-
η Της
τοι) ΕΠΙΚΙ-
φαλής να γρή
περί-
οδος 2021-2027.
που είχε και ο ηρο
της ΜΟΙ. άδας
Της
σης για τις Ευρωηα&ές
b Ord
αναφέρ€ηκε οιη
πορεία διαπρανμάτευσης
Τομ
μα ΤΟς Την ση-
μειώνοντας πως συζητεί-
τρι ριπή
ΣΙίΊΙιονο με τα α-
τη
Της συ-
νάντηοης για το Κοή
της. Ιανπάριο του
2020 η
Κομισιόν η
κυβέρνηση να εξετάσουν
το αρχικό πρόγραμμα έρ-
202t
ΤΟ γραμμα
OtO
ινω ιτι με όσα είπε χθες ο
Μητσοτάκης
ρ Ι φερειάρχκ
-O ήδη
Τον
θα ηρέ“ΙΙ να ηαρουσιό
στις Βρυξέλλες το
Σχέσης και τον
Ιούνιο τα σχέδια των νέων
Επιχειρησιακών Προγρομ
μάτων- Όμως. μέχρι οή
μήνα
την παρέλευση της ηορά
τασης δόθη«ε μό.λ έ
ατοθέοει Ι.ς "ρο
bolloon
το balloon το
Κα ΤΟ ΤΙς
mayoral . MARA5il
κα Reflex
28ης ΟκτωβρΙου
ΘΑ ΕΙΚΑΣΤΕ ΚΛΕΤΤΑ
ΓΙΑ "ΓΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΣΤΗ NEA ΜΑΣ ΔΕΥθΥΝΣΗ
- ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΙΖ
ορτιοοπ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο