Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-19112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

v. Κιλκίς ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 - έτος 200 - ISSN: 2654-0533 - αρ. φύλλου 4992 - 0,50 ευρώ
Ειρ. Αγαθοπούλου προς αιρετούς άρχοντες:
Να βάλουμε όλοι το "λιθαράκι” μας
για την εξάλειψη της βίας κατά γυναικών
...Προτείνω να με την 25n Διεθνή Ημέρα την
λειψη της βίας κατά των γυναικών, αλλά και να φαπαγωγηθούν κτίρια του Δήμου μας και της
με το πορτοκαλί που ενστερνιστεί ο ΟΗΕ, ως
μνήμης, τιμής και συμμετοχής στις προσπάθειες ευαιιΜητοποίησης της κοινωνίας και της
ΤΤ0λΙΤξίας ΙΣΤΟ θέμα Των
σελίδα 7
Παρέμβαση του πρώην βουλευτή -υφυπουργού Κώστα ΚΙλΤΙδη
Η αλήθεια για τα παράπλευρα
διόδια στο Πολύκαστρο
...ΝΙΙώθ<Ι την ανάγκη να γνωστοποιήσω, που
βρισκόμασταν και ποιο μας οδήγησε, μέσα σε
κρίση, η αλλοπρόσαλλη πολιτική τοι) ΠΑΣΟΚ.
Θέλω vc.l ΤΟΙ ί0(.Ι) όμως τι προσέξει n
κυβέρνηση, σε μια περιοχή που δοκι-
μάζεταΙ τραγικά από μειζονα ζητήματα υποδο-
μών και από το μεταναστευτικό, όπου
ανταποδοτική οφειλή για της Παρεχόμενες υπη-
ρεσίες δεν έχει ακόμη συζητηθεί. Δεν μπορούν
να αναφέρονται σήμερα σε μνημόνια, να στερεί-
ται η κοινωνία συγχρόνου οδικού άξονα και να
αγνοείται η επικινδυνότητα του υπάρχοντος
οδοστριύματος και κομβικής γέφυρας (Κιλκίς —
Γουμένισσας Και — Ευζώνων).
οι αντοχές και οι ανοχές έχουν όρια.
σελίδα 3
Οι εμποροεπαγγελματίες Κ.Δ. Μακεδονίας
Περισσότερα από 600.000 σταραμάκια,
καλαμάκια δηλαδή από στελέχη σιταριού
θα παράξει η ΚΟΙΝΣΕΠ με έδρα το Κιλκίς
που ήδη έχει κλείσει συμφωνίες με διά-
φορες εταιρίες για τη διάθεσή τους.
Καλαμάκι από σιτάρι
και όχι πλαστικό
σελίδα 6
Συνελήφθη "βαποράκι"
παράνομης εξόδου
μεταναστών
Γιώργος Αναστασιάδης: Ξεχωριζει και
στην πολιτική και στην επιστήμη του
και Θράκης στη Γουμένισσα
4
σελ. 3

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο