Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Η ώρα των Σπορ-19112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Οπισθόφυλλο Η ώρα των Σπορ-19112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ε.μρΙ&
Ι« ΑΕΚ
"Γαλανόλευκη» νίκη με
«κιτρινόμαυρη» λάμψη!
ΣΚΟΡΑΡΑΝ ΜΑΝΤΑΛΟΣ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟ 2-1 ΤΗΣ ΕθΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ O ΜΠΑΚΑΚΗΣ
θέλει ΝΟΙΙ0 και ιρΟΙΙ0 η νέα ΑΕΚ
Ψπλάιοιις μειιιγριιιυικες λάσιες;μμώΜιΠάιΚώύ 0ΙΙάδιον οι ΜΠάρίας, Τάλιιυόπουαος, Μήντιιλόΐ3Μηήήήμπς
και ποιη είναι πι δεδομένα κάθε περίπτωση ξεχωριοια ΤΙ ΠΩ00δ0ΚΙ]ΜΙIΙ ινιηιαει.η ΑΕΚ
νια,υιιιηλα deals
ο Τσανας
στην ΑΕΚ
μια δυνατή σχέση
ιης μμ με
Η ΑΓΚ ιη ροόΙΙΙΔεκται<Ι9 00)

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο