Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-19122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

"Θέλουμε λίγα
από τους
και
από τους λίγους"
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ο
AP. 4263 . ΕΙΌΣ 150
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ0,50
Αγρότες στο δρόμο
Δεκάδες τρακτέρ έχουν το-
ποθετήσει στον κόμβο του
Δέλτα στον Ε65, στην άκρη
του δρόμου, οι αγροκτηνο-
τρόφοι του νομού Καρδίτσας,
ανταποκρινόμενοι στο κάλε-
σμα της τοπικής Ενωτικής
Ομοσπονδίας Αγροτικών
Συλλόγων
Σελ5
Αναβαθμίζεται
με λάμπες LED
Ο φωτισμός της
Καρδίτσας, αισθητή η
βελτίωση
φ Σελ.4
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μήνυμα
συστράτευσης
Από τον Κώστα
Τσιάρα στο 120 Συνέ-
φ Σελ.9
δριο της ΝΔ
i!
i!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Διίμαρχος Παλαμά Γιώρ-
τος Σακελλαρίου και τα
μέλη του Διιμοτικού Συμβου-
Ι Μου
σας προσκαλούν σε ανοιχτή
i εκδήλωση την Τετάρτη 19/12
και ώρα 18:00 στο καφενείο
«ΤΙΤΑΝΙ0» με θέμα «Δημό.
Υποψήφιος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ i
σιος Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής ! i
! ! Του κ. Φάντι Στάθη για το αξίωμα του ΔΗΜΑΡΧΟΥ Σελ. 24
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ...
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ-
νεργάτες για την στελέχωση των πα-
ρακάτω τμημάτων.
Ιον γραφείου με γνώσεις
λογιστηρίου.
2ον Χειριστή ηλεκτρονικών υπολογι-
στών με γνώσεις στα Social media.
3ον Διαφημιστή με γνώσεις marke-
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σπουδές ή εμπειρία και ευχέρεια στα
Social media και στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, ή αποφοίτους ΙΕΚ κ.λπ.
Πληροφορίες: 244 Ι 080888 —
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
alithianews@gmail.com

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο