Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-19122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
19
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13780
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
9Ι“ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasio„.gr
Από 14 Ιανουαρίου ξεκινούν
οι χειμεΙΜνές εκπτώσεις
τις
ήδη
έως
Σε καμπή η πώληση
του των ΕΛΠΕ
Μέχρι
η Vita
ΤΑΙΠΕΔ οι
η Vita
Αιγαίο
107
Χαλ
Ι-ΚΤός
Τα χρέη Δ 32
Της η
ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ ΙΟΒΕ
Εως το 2035 θα είναι είναι λιγότεροι
κατά 30% οι μαθητές μας στα σχολεία
Ι"ΙΙ Ό
(ΙοΒΕ),
μας ,
Δ ΓΙ. ΙΙ ά0Ι0
ήγα
Vtl
ο Δ ΙΙΙΙ0
ΠΙ OVll-
το o οΤα
οπι
, Ι 48 "ΙΙ
ΤΟ ΠΙ Της
τοι
κοι
Συνολικός αριθμός μαθητών Κατά Τύπο σχολείου (2ω0 2035)
1.8
1.6
lOBE η
ΤΤωΤΙΚή 2013
201 Β ΤΟ
2014,
ΠΙ 2008,
"ΤΟΙ "ΙΙ
ΑΕΙ
24
ΙΙΙ
ΚΟΙ θα
lOBE Ι
H με την
Π Ι ttA
τοι μονά-

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο