Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-20122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-20122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
19
i.gr €1,00
ΙΕη aplcaLL
εωη—
ΓΕΡΜΆΝΙΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ TOY SPIEGEL
Tv1R BITCOIN
O ΑΡΕΙΟΣ [ΙΑΓΟΣ ΥΠΕΡ
ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος iOOi Α". φύλλου 30005 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, 20 ΔΕΚΕΜΗΡΙOΥ 2018
ΣΉΜΕΡΑ
H ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΌΕΔΡΟΥ
Επίσκεψη
Παυλόπουλου
στην Κομισιόν
Υψηλό είχε η
ηαμλό
πουλου με K, Ιαν Κλ0ΙΙΙ
ΒρυξέΡ„Ι.ες. ο
οκέηιεΙΩΙ ΙΙΙν έδρα της
ΕπιιροηΛξ, O Παυλόπουλος
ΙΟν
ελληνικής Σελ. 4
ΑΓΙΟ ΤΟ 2019
Πιο αυστηρή
η χορήγηση δανείων
οπό
ΙΙΙΙΟξ ιρ 2019. Τα
πράξη ΤΙΕ, 00
Από 2010, οι
γήσεις σε
έκουν μειωθεί 32%. 23
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΣΤΟ ΣΤΕ συνταξιούχοι
και του ιδιωτικού τομέα
Ο ΣΤΕ η Ο
οΟούν ούμ
ψ ΙΑΤΙ με
Βασιλική
από
ιρ οηΛ Θεσμών και της
νέα ηρόεδρος Αντα-
Εμβόλια: το . κώδωνο του Ί -
δύνου κρούει ιο Κέντρο
(ECOC)
κητά της στην
εκφράζονται επιφυλάξεις για
εηιιυήα ιου αναδιάρθρω-
ρίατ στην οδηγεί
ΤΟΙ ΔΙ ΔΙ
που τη
ο ξ η ΙΠήν. Σελ. 6
ΤζορτζΣόρος:
της 2018.
οπότους Financial Τάπιας. Σελ.
πρόοβΜ)η
ΙΙη0Κ_λέηΙOΙΛΙΚ
ιηλ“ΙΥΙ9ήμαια
καλώηιουν
Ιη
Ιταλία Ε.Ε: H
τέληξε με ιηνΚΙ>
μιοΙάν.Εελ27
Κινηματογράφος: Μια ιστο-
βίο οπό ιοσίιμπαν
νέες ιαι-
της 14
15.000 προσλήψεις χωρίς
διαγωνισμό στην εκπαίδευση
Εξαγγελία Τσίπρα — Διευθετήσεις και για τους αγρότες ενόψει εκλογών
ΚΟ VTOVO
VtXial η Στη
λήψεις στην εκπη&υοη οτην ΙΙΙόΙΙενη
οι του
τοι ΑΣΕΠ ,
θο "ήμερη υπουργώ
Κώ01(Ι ΣάΙΙΙφΙΝΙΙ
ΟΙ με βάση
την ΙΙΙ"ύηηρεοΙα 5046 ΚΟΙ ΤΟ ΙΙΙΙώλ0ΙΙΙ0
των από
α. χθες
Βουλή τροιιολογΙο (ΙΙΙοκλΙΙ
για 1011S
έως
"ιιι)
οι δικαιούχοι οι ηεριοχές της Χώρας
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
οι οκτώ
αλλαγές
αλλαγές ποι)
ΚΟΙ
η Μεταξύ
300.000
ρυθμίζονται με απλές
δΙ(ΙδΙΚΙΙ0
Ικό Ι μ
(ιοιι μέχρι εξαιρούνταν ,
Δίνεται η δΙ_ΝΜότηΤΙΙ
ές να από
υποβολής έως τις
31 2019.
ΙΟΧ0ε-ι μέ-
ΚΟ Ι ΙΙΙ
Της
οι (Ά Ιλέ-τες
Ο KllT(XM OtlS ΤΟΙ
για η
12
Συμφωνία Τραμπ - Ερντογάν για τη Συρία
την ΙΙΙ" δυνάμεων από ιη Συρία ο ΙΙΙ" ΗΓΙΑ
ικ Ι Ι K ΙΙΙ tOu ΡξΙ&Ί Ταγίη
ReuterS. Στη Ο
ΗΠΑ Τζιμ Μάτις (δεξιά) σιοηενια«ονο αντιπρόεδρο Μάικ 9
Σε κίνδυνο
τα Γκαλαπάγκος
Μια ΙΙράστιο
συμπλέγιιαι«, ιον
H ηου
ημέρες
ιερο
Κόκκινη
γραμμή
από Α/ΙΈΕΘΑ
προς Τουρκία
ανέβουν οξ βρΙΙΧ0νηοί&1,
θα την ισοπεδώσουμε>
Ως η O a.t.lt lS ΥΙΙΙ
Αθή Π
ΙΤΕ ΘΑ ο Α
η ΙΙΙΟανότητα αιιοβΙβοοης Τούρκων
Έάν σ .
ότι η ΠΙ ά
της S
ΡΩΣΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ
Εχουν γυρίσει
σελίδα Αθήνα
και Μόσχα
συμφωνία Ελλάδας - ΠΓΔΜ"
ΟΙ
τα τοι
o πρέσβης
Ελλά δα
επίσημα ιι Αθήνα Ktll
τα για το π
την 5
κ ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκωδικοποίηση
Στην
"(Ι δΙΙΙΚρΛΤΙ KOVtiS ΙΙΟΙΦ
των μηχανισμών
ΙΙΙ Τό χρειάζεται
OT11V
την
Αθήνα η ΔΙΤ υ ΙΙάρ
όΤΙ ΟΙ ΗΠΑ
αυστηρά στη v Τουρκία ,
ΤΙς .
Ιπην
εξαγωγή συμηεραομάτων το
οι ΗΠΑ.
ΣΧ0ΛΙ0 Ι ΚΩΣΤΑ
Ελληνοτουρκικά εκ νέου
(ΙξΙΙί"Ι
μη
ΤΙΚ Ι t ΙΟ Αν
ΑΟΙ -κηθ ιο
αξιοηοίΙΜΧΙ ενεργειακών
ΙΙΙ ObVO
Κύη Μ>Ι .
ΟΙ ΙΟ
ήδη "K π Ι
ς ΙΟΙΙ
ΙOΙΧΙήλ
η συμμΣΙ "ή ΙηςΑΙ
με ιπνΤουρκίη. ηαοάλληΑη
-καιά
αύξησε ΙΙΠ
περί
βαιο0ΙΙ η
με ΙΙΙ ΗΠΑ.
μένη . α
ΙφΑΙΚή ή
ΑΟΙ ιων
βήμα
μία της
Σύνταγμα και επενδύσεις
σέλκυοη εηενδΙΑ ξΙ.%. εχόΙΙ. ΣΙ
OtO
μεταξύ
Πανηγιώιη Πικοημμένου ΙΜΙ
Συντάγιιη«κ. ΣΙΚ 8

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο