Λαός Βέροιας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λαός Βέροιας

Λαός Βέροιας-22052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 2019 ΑΡ. φύλλου 12.189
Τιμή 0,60 ευρώ
υναυλία ι τη o a l.lkT
ρ MPELAFON
Γεώ για Μπατσα ?Η-σημερινή
ΔιίμοτικήΣ4ρχή μας αφήνει
ήοΑ4Κά μέτωπα ανοιχ
(11Ιθέσεις ειδικευμένωύ γιατρών
Νοσοκομείά Βέροιας και Νάουσας
ρό ποι ηκαν
Ποιοι
απότην ΕΛΜΕ Ημαθίαξ
για το 190 ΜΕ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τογ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μικροβιολογικά και ακτινογραφικά εργαστήρια
Κλείνουνα 3 ημέρες
για να μην κλείσουν για πάντα
Από αύριο μέχρι και το Σάββατο
με τη συμπαράσταση και του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας
δράΑ κι
Η Υφυπουργός ατε ίύα Παπ στ ίλ ζωνταν
σ,τυστούντιο ταυ ΑΚΟΥ 99,6
Καλλ
AVT
ε και Πρ ηθέα
αρκούλης
Θεόφιλος
ΟΛΥΜΠΙΑ
26 2019
Στηρίζω
Κώστα ΚΑΛΑϊΤΖ
Μαζί ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΩΤOΙ ξανά!

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο