Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας για την 22-05-2020

Αλήθεια της Καρδίτσας-22052020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Οπισθόφυλλο Αλήθεια της Καρδίτσας-22052020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

« Θέλουμε λίγα
από τους πο}Δούς
και πολλά
από τους λήτους"
ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 4679- ΕΤΟΣ 170
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 MAioy 2020
0 Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ΤΙΜΗ0,5Ο M-m:2441080888
τι είναι ο δείκτης διασποράς
Πώς σχετίζεται
με τις εστίες υπερ-
μετάδοσης
Διάσημος έχει
γίνει ma -και στην
Ελλάδα- o δείκτης
αναπαραγωγής/με-
τάδοσης RO που δεί-
πόσο γρήγορα
μια νόσος
όπως η Covid-19 που
προκαλεί ο νέος κο-
ρωνώός
Δήμοι
Επίσκεψη Δημάρχου
Λίμνης Πλαστήρα
ναγιώτη Νάνου στο
Μητροπολίτη
κ. Τιμόθεο
φ Σελ. 4
Διήμερο εθελοντικής δράσης
ΣΤΟ
ορειβα-
ΤΙΚό κατα-
Έλατά-
κος από
τον ΕΟΣΚ
φ ω. 21
ΣΤΟ ΕΣΠΑ Θεσσαλίας
2014-2020 η Ολ0Κλή.
ρωση του περιφερει
ακού δακτυλίου
Καρδίτσας
Τον πρώτο στη χώρα Σταθμό
Μέτρη-
ματικής :
Αλλαγής :
εγκαθιστά η ι
Περιφέρεια ι
Θεσσαλίας :
στο Περ-
τούλι
φ Σελ. 11 :
ι-.
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο