Κοινή Γνώμη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κοινή Γνώμη για την 22-05-2020

Κοινή Γνώμη-22052020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κοινή Γνώμη πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Κοινή Γνώμη

Οπισθόφυλλο Κοινή Γνώμη-22052020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΟΙΝΙΙΓΝ!ΜΙΙ
5377
Ανακοινώθηκαν οι βραβεύσεις ακτών του προγράμματος "Γαλάζια Σημαία"
Δήμος Σύρου
Ερμούπολης
Επιχοριτγείται εκτόΚΤΙ0ς
από το Υπουρ«είο
Κών με Ν00ό
ύψους 1 87 ευρώ
"to πλαίσιο των μέτρων
στήριξης της Αυτοδιοίκησης
που έλαβε η ΚυβέρντΤΙ1
Διάθεση 75 εκατ. ευρώ
προς 332 Διώυς της
χώρα s με
Τ. κάκου
σελ. 20
μος Ιη
Ρ Τη συσπεφωση των
επαγγελματιώ, του
σε συλλογικό
όργανο Φιά ο Δι ψαρχος
> Στόχος η συντονισμένη
αντιμετωπια-ι χρονιων
και ΓΡόσφατων. λόγω
κορων0ίό ύ ζητημάΙΙυ,
και η συμβολή στην
αποτελεσματική τουριστική
ΙΜΙ νησΙ0ύ
σελ. 8
"Γαλάζιες Σημαίες” στις
παραλίες των Κυκλάδων
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σύρου
Νέος κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των ΣχολείΙ.>Ι
> οι μαθητές t01j Α Κύκλου ηρ0άΧθη«0ν απευθείας στη Β Τάξη
> Προσπάθειες κάλιηης της χαιένης ύλης για ΙΟΙΙς φετινούς τελειόφοιτους
σελ. 9
Με 497 βραβευμένεςακτές. 14 "Φίνες Και 6 του-
ριστικά σκάφη. η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση
γκοσμίωςανάμεσα σε 47 Χώρες
ΣΤΙς Κυκλάδες 32 ακτές έλαβαν την πιστοποίηση
ποιότητας της "ΓαλάζΙΙΕ Σημαίας"
της Σι:φ0ΙΙ με "Γαλάζες Σημαίες - φέτος
Υπουργός ΤοιηισΡύ: «Φέτοςοι ΓΚΑάζιες Σημαίες
συμβολίζουν επιπλέον την επιθυμία Και τη θέληση
να επιστρέψ0ΙΙΙΕ στην ομαλότητα»
Κ. Αραμ%σης: «Σχεδόν το σύνολο των ελληνικών
ΜΤών ποιι παμκολ0ΙΙθ0ύνται βρίσκονται σε εξαι-
ρεΤΙΚή ΠΟΙΟΤΙΚή Κ(ΙΤάσΤαση»
τυάδρος ΚΕΔΕ: «αΟι Γαλάζιες ΣΓψαίεςείνα αποτέ-
λεσμα της συνεργασίας πολιτείας. Τοπικής αΙΠ0δ0ί-
κησης. Και πολΙΤών» 10 Ι 1
Αθλητισμός
Η ΕΟΠΕ έκανε γνωστές ης ομάδες o. οποίες
κατέκτησαν tov τίΙλο μετά διακοπή των
πρωταθλημάτων της λόγω της πανδημίας
Μιλωνας και Βέροιας θα αγωνιζονται
,ΙOΙΙργ leaque σεζόν 2020 21 »σελ. 12
ONEORlON SYROS SHIPYARDFl

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο