Πατρις Ηλείας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρις Ηλείας για την 22-05-2020

Πατρις Ηλείας-22052020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρις Ηλείας πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πατρις Ηλείας

Οπισθόφυλλο Πατρις Ηλείας-22052020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΚΑΤΑθΕΣΗ
τροπολογίας
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΛΚΟΥ
Απο ΤΟΝ ΟΑΕΔ
Πρόγραμμα
για Ι.ιοο
νέους ανέργους
ΣΤΗ Δ".
στην Ολυμπία Οδό
ΣΤΟ ΑΡΧΕΙ0...
Δικαίωση
για Λεωνίδα
Αντωνακόπουλ0
H B ΑΡΧΑΙΌΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΙΙ ΣΤΗΝ ΙΙΕΡΙΦΕΡΕΙΔΚΗ ΕΚΔΙ)ΣΙΙ
22 2020
ΜΕΤΑ ΤΗΝ τοΥΣ ΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ
καιόΧΙ αιτ
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ Απο ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΩΝΑ
ΤΗΝ ΟΑΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΕ Στοχο ΚΑΛΥΊ+ΙΉ ΕΞΥΙΙΗΙΎΙΉ>ΣΗ
Η ΔΕΔΔΗΕ
εκσυγχρονίζεται
Τώρα ΠΙυ βγαίνουμε
ΠΡΟΣΕΧοΥΜΕ
Ψωνίζουμε
καταστήματα ταυ Νομού μας
Στηρίζουμε
ΤΜΙΚή
ΜΈΝΟΥΜΕ ...0ΡθΙOΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ COV/D-/9
Διαχωριστικό
75€
ΛΙΑΝΟΣ - ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ KE
Ι ΦΙΤΙΥ ,Ι)
ΔΙΑΜΑΡΠΡΙΑ
ΓΙΑ ΑΠΠΤΙΑΚΗ
ΠΑΤΑΤΑΚΑΙΑΜΑ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
Πήρε επτά
"Γαλάζιες Σημαίες»
Κοτόπουλα
νωπά
205€
DE Ϋ: 2621022041

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο