Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς για την 22-05-2020

Πρωινή Κιλκίς-22052020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Οπισθόφυλλο Πρωινή Κιλκίς-22052020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

μ ΣΩΙΙΙ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
disis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Παρασκευή 22 Μαί0ΙΔ 2020 - έτος - ISSN:2654-0533 -αρ. φύλλου 5102 0,50 ευρώ
Ήρθε το καλοκαίρι, δεν έφυγε η πανδημία
και κάμποσοι μαθητές "μένουν ασφαλείς"
Γυμνάσια Λύκεια
νομού: ΣΤΟ 25% η
αποχή στα γυ-
μνάσια, στο 50%
στις δυο πρώτες
Τάξεις του λυ-
κείου και στο
στην τρίτη
και ...φαρμακερή
ενόψει πανελλα-
δικών Τάξη
ΙΙΙ
ΙΙΙ!
Η Δοϊράνη καθαρίστηκε, άμποτε να
ξεκινήσουν και τα έργα ανάπλασης
Συνεργεία του
Δήμου Κιλκίς
απομάκρυναν
μπάζα, σκουπί-
δια, κορμούς
δέντρων, γενικά
καθάρισαν τον
χώρο διευκολύ-
νοντας την πρό-
σβαση στο
παραλιακό μέ-
τωπο
Υπέρ μιας
Ευρώπης που
θα βρει λύση
ράφειοΓ
Ενίσχυση με 670.000
ευρώ σε Κιλκίς και
Παιονία για δαπάνες
λόγω κορονοϊού
ΙΕλΙδα 3
Στην τελική ευθεία
η ενεργειακή αναβάθμιση
του κτηρίου της Π.Ε. Κιλκίς
4
(ΣλΙδα 3
6 Απριλίου. Η Μαύρη
Επέτειος. Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτο-
νίας του Θρακικού
Ελληνισμού
Της Γενο-
κτονίας που
αδικήθηκε
από την
ιστοριογρα-
φι α και την
Ελληνική

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο