Πρωταθλητής


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωταθλητής για την 22-11-2020

Πρωταθλητής-22112020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωταθλητής πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πρωταθλητής

Οπισθόφυλλο Πρωταθλητής-22112020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

hOKKIyoš TPEIE TPEIZ EOHMEPIAEZ! AEIA H NIKH!P AYTH pwTa8Anris MAPTINI METANH KAI KAI EE ráta T AYPOE EA MAICKID Zto nputo npitpovo aixogt xobakuxg unapast, TO OKOp do pnopoiee va chva peyalitepo" Kupranh 22 Nocyßpiou 2020 AP. OYA. 927 TIMH OYAMOY: EYPO 1,50 Kon «ONEIPO» o Ooproúvnç!!! 1-0Eva Kal... ToU 0 8PYAOE Eto 20 uixpovo (pavnkav OI anougie Kai Byáne Koupaon óAwv tov OrsBvóv.. TON TAO Va kaieI! OtavIKOU IMATKAE TAN TEPAINTHE! ESL A ENMRA ER 1ESI oprovnC Yia ökeç u oukeit, KaBopiGE TOV ovobgvaixo (O! Xoapíç avdao KOI GaV ydTa HE To novtiki tnartgo Aafogtvog Bpuloc tou púgvouç oto a ubpovo. Avrečav ou npautabkqtdç on Vican ONTTRpodnMKaV OTnv Kopupn. epbepoc oLoat la, gUyKAOVIOTIKOG O Papivi Gg poAo opigtepou unax, 8oog& ta ndvta ge auTanapvnd WISE MEN yIa TO MOYETAKI KaI Tn ENEIAAA Super Mnáka Live NoK douT KaI oMnpoúm wIPES FRESH naxviðia uE TIT EI KaI ta Ayova öpöpou uinao npokáßsi to parç pe Mapa&iy auoc ndnabnunpiou MoAOVg NGTdOpo tpo oTS 22:50. NANTA TA APMAREIA

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο