Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ για την 22-11-2020

Η ώρα των Σπορ-22112020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Οπισθόφυλλο Η ώρα των Σπορ-22112020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Kanó TOEII, VÉDOVTU! Acv 8n oc Ecxáoouye noré.. EDYTE nAHPHE HMEPON, O ZTAYPIKOZ MANABPAMIAHE, ENAE AnO TOYE TEAEYTAIOYE nONTIOYE NPOXOYTEE NPOTHE TENAE iOPA Tag OANOEAOYI02 T MPOTOKK, ooßupotE KR . voIE BETO retaflon! TpageroL KAZANTZOFAOY g8anikn Gpnpepion TOV Onop upERD 22 NocUBpioU 20207Oulho 2539 137B917C1.30 TiKIav 6Ev EixE AANTKDOPNT, ZAOTEP Ka XPYIKOnoYA0; H «Baaikigga» nEpag8.. aEpas KaI anó to Aypivio (66-87), uKabapitovtas TO MaooNONI anó to npóto 6ekalento (17-32) betsho cuulienToIna0RuuIEoa OrnVOudõū ytūrhv KATAKTHIH TOY NPOTABAHMATOZ! IETAEI Ka... 19-0! Auoioto 0T MOZËTKĪ(14n.), MATEIOYAIT (3., MOPEIPA ET12n.), KATHIBEAHE (I 1nJ Kam TKIKAE (11n. AAIANPATMATEYTH n viKn KOVTpa OTnv Agpiou Me4-2-3-1 KanToug Mávtuao, Maxuipu, Aaunavn Kai OIBeipa, FEKva ni8avótūra o kupépa MIS1) TIa vÉO EAYNATOEEKINHMA! Mhge buokoaa ro vTéDuI O 0zOn (1-0 tov nAO) AMIA-AZTEPAZ TP, 2-2. ATPOMHTOZ AnOMDN EM. 2-2 na nv AEK apxilei anówe evas ayovioTIKÓS «foAyoeas, nou nepıkaußave 9uE 10Hats uexpi ta Xpiotouevva MAZIMO KAPEPA: OAoi OI aywves EVai tEAIKO yia euas ANTPE ZIMOEX CExouue Eva ßouvó e oepi ayoves Ka8E Tpeis wepes Kai npenei va exouue voorponia vikntn

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο