Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-22122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

SElOt_layou12 21/12.“2Ο18 12:4 page1
"Θέλουμε Μγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους”
ο
Α". ΦΥΛΛΟΥ 853
- ΕΤOΣ
Αφήστε ήσυχα τα
παιδιά μας. ΌΧΙ άλλες
αλλαγές στην παιδεία
Τυφλά χτυπήματα σε
διαιτητές...
εαι2.Ι3
Νέο Δ.Σ.
Σύλλογο Ανθηριωτών
Αθήνας...
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
ΧΡΟΝΙΑ
η Αλήθεια
Φίλες KO ανατνώστες...
Σας δίνουμε την
θα παραμείνουμε
πάντ-α αδέσμευτο Ι,
Ο "Ουράνιος
ποδηλάτης"
του Παντελή
Σαμπαλιώτη
ίπταται στον
ουρανό της
πόλης της
Καρδίτσας
Η φάτνη του Πανεπιστημιακού
έχει Αγραφιώτικο χρώμα
Τα
του προσωπικΜ, αλλά και του τύπου της
Λάρισας απέσπασε η φάτνη στολίζει
Την σάλα οτο
νοσοκομείο της Λάρισας
Μαγεύει o
Τεχνόδρομος...
Το Μουζάκι για τέταρ-
τη συνεχή αλλά.
όψη ΤΙς γιορτές
με τον
πλέον παράδοση
χρώμα και
στική όψη στην πόλη.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο