Άρης είσαι


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Άρης είσαι

Άρης είσαι-22122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Άρης είσαι

Οπισθόφυλλο Άρης είσαι-22122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΐΔΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΙΑ
ΤΗΛ.: 2310 266686
ΚΙΝ.: 6936 411552
H ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΙΝΑΙ Ι<ΑΙΠ) ΝΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΟΝ I ΚΑΛΥΠΞΙΆ ΝΑ
ΝΤΙ”λΞΙΤλΞΣΑΙ ΜΠΙ 0ΣΤΑ
ΣΤΟΝ ΣΟΥ...
ΤΟΛΣΤ0ί

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο