Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-22122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Κωιιικιύ
”σιιεφας
ΠΙ— [ΙΟΥΙ]
Κρήτη
τι θα κοστίσει το εορταστικό τσιμπούσι
όχδΕίχνΕΙ
ηεικάνατηςαγοράς
Τραπέζι με...
86 ευριίη

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο