Κοινή Γνώμη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κοινή Γνώμη για την 23-02-2021

Κοινή Γνώμη-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κοινή Γνώμη πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Κοινή Γνώμη

Οπισθόφυλλο Κοινή Γνώμη-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

55N 254-1106E EATA KOINH INgMH mede p noyan lo EniyeAnhpio Kuxkábuv EviOxÜEI TO ên rou oe Eninebo EKnaibeuons, KA KE0 E orhpn rou f lovenionjiou l leipaid KOi Tou leunovIKoO loveniangiou Anvóv Iuvepyaoía uundoú Kúpous yia uş Kuxdá6es ExOAKG eHo1 UNVvenaY PIRArVs tbouevo wnogedkor Dos nou intpapa ETiHEAHITHPID -grd apats dos nUMS pionsE Enyov o 20 oupiouOS Brwow oougE vO npooopoupt ro dvES Enuere CHABER OF CYCEADES po Pod BAnTOyO0 npsebe to va ovaaf v ms beonjoos don iupó coyakcio cipuauns oupyios tou fyo ya tw NOnágtIO TOU Groiu w pipns cuym m mstoet nouróoo ms fiwes fpuits A 13 AO OINIKAE EYPOY ONEX NEORION SYROs SHIPYARDS

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο