Sportime


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sportime για την 23-02-2021

Sportime-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sportime πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Sportime

Οπισθόφυλλο Sportime-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

http:/wwww. sportime.9 O0portimeg AOHNA 9-19C 022AAONIKH 7 16C, ATTOYnOAYKAPTIOY 1EPOMAPTYP0L S0 SPOR 1e #MENAONH DAPAITHZOY MDZ ETINE TO DERL THZ XPONIRZ 2TO FYPONRIKO MORZKET ME224 LKTDPOTINTOV LIAAINOV DEV agndE TOV IIavatnvaiko a anavtnoOEI OtO yKDt tou vwxa.i anoaio yia TPEARMENDI OI OnRAOI TIR MIR METRTPAOH BOREEZE EKEpiou EIXE VG XOOE On ytopgun rEP. MAN0AIAHZ: Etpaßós yiañós PORTLAND ANT. TZIPAKHE Av tou otpaßoat N. MnOYPAAKHI: duuiot EnoxES llaunou Kai Gavaon NAPOMAA Aywvia yia Orgeipa otnv AtK. O a nA O1 EtEiEIS uE Audavbpou Fiati o Oñuuniakós cyive koovou ouva. ono Kana ue wApOU 2000 0pons y0 2.0Kpatn anttntos oto NaxGVOnEbio O Apns NEXT DRY, MANTA KAT MOND ctAD» voia wniR nNOVEIS ta xEpia ynna Otopa opxICOUV APOLLO ARPORT ARWING ogdoo.gr wisemen R RESH ANINA QEIAON S4 84595 www.aploparkig 4 TO MOYITAKI Kai TO. APOLLO CAR RENTAL SINCE 168 ENEIAAA www.aperl 0 5947515 Ov mokitiaud, rov xóoyo TA OAPMAKEIA

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο