Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-23072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΖΕΡΟΥΝ
radio
Ι ΔΕΝ ΘΕΛΟΫΝ
88,6 fm
alpharadio.gr
έα Εγνατία —
ΤΡΙΤΗ
23.07.2019
220
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τιμή: € 1,00
O ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ
Η Ernagean γίνεται πρώτος
σαιϊνΕΜγειο
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΑΝΑ2ΗΤΟΥΝ
TEE.AM
οικοδομικών
αδεγόν, πεψένη γέφυ-
ρα, Περιμετμκή αγν-
δέως φυσικού αερίου
στην ατζέντα ΝΙουμάδιι
-ΓΙαπαδόιιουλου 4
Ο ΒΙΚΡΕ
άτομο
rm.lA
ΙΙΙ
Την
τις τη
και όφστη :: ΙΟηηρΙτη
εξέλιξης.
ην , ή το
70
ε τα απηφ#Εται στην
ΕΙΕΡΙΙ το μέλος ΤΙΙς Ειττφατής Ενέρ-
γεκις της Ακώιιμίας ,Δθτνώ, ,
ότι οι κτνΜαςτι ις πιο εντυτκιχηακές από
και R)tal.
. 0ΠΡOΕΔΡΟΣΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΣΥΛΛΟΓΟΥΚΑΒΑΜΣ
B. ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ
«Με τη με*οση
ΚΑ
ωνδυαστικά με άλλα μέ-
! τρα,θατια»
χανή εττιχεψΜν» 4
κάτοικοι στην
πλεγ»ιμηιμι το
χάμικαν, ά«
κι αυτα- πω κάλε-
σαν αστιπ Τ4Ιία
ωτότκΙΙ.30!
Με πολύ μεγάλη προσέλευση κώμω
και εντιππικηακές συμμετοχές, η
διφ γήνωαη τιέμισε στην ιστομα Ώ
30 ΧΡΟΝΙΑ
πουκαμισάς
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΛΕΠΟΥΡΠ.ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΤΤ,ΠΙΝΙΑΤΑ για παιδιά δημοτικού από 18 Ιουνίου 2019
: 77 & τηλ: 2510 220201
ΠΒ. ΚΑ Θ. ΚΡΗΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο