Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-23122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ η ΠΡΔ\ΣΙΙΝΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ
ΑΗΤΤΗΤΟ ΣΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑθΗΝΑϊΚΟΥ
, Και να θυμάστε...
u. ΣΠΟΡ
Και στις χαρές
και στις λύπες
ΕΙΤΚΡΑΤΗΣΕ ΑΜ
Ο ΠΡΑΣΙΝΟΦΡΟΥΡΟΣ ΘΥΜΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΑΛΒΕΡΤΗ
ΣΤΟΝ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΠΗΡΙΟ
ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗ
ΤΗΣ ΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΣ
-ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ
au (7243)
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΣΤΙΓΜΗ- ΩΣΤΕ Ο
ΜΑΙΙ
ΑΝΤΕΠΙΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΑΛΛΑΞΕΙ
ΤΗΝ ΕΙΣ ΒΑΡόΣΤΟΥ
ΝΕΑΑΝΠΗΙΚΗΠΑΤΑ...ΟΝ4ΚΜΠΙΑ
3-0ΕΕΤΤΤΝ
οικΜΗIΔ0Υ. ΚΑΙ ΚΟΣΚΑ
«ΚΑΝΕΙ ΤΗ
ΙΙΑΙΚΙ[Ι
ΙΟΥ ΙΙΑΝΑOΙΙΝΑΙΚΙΙΥ ΙΙΙ
[ΙΑΙΟΙ ΑΙΡΙ ΙΙΚΙιΗΛΙΡ4ΑΙΙΙΙΝι]ΜΑΛΑ
ΝΥΠOΜOΝOΣ
ιΤΜΑΤΟΣ ΙΔΕΕΣ
Ο ΡΙΚ ΙΙΙΙΙΝΟ ΚΡΥΒ6Ι ΙΑΝ
ΝΑ ΙΡΕΙΙΙΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΝΑ ΛΙΛΑΣΚΙΙ ΚΑΙ
ΙΙΙΝ ΙΙΙΙΙΙΥΜΙΛ Ι(ΙΥ ΝΑ ΙΙΙΝ
ΙΙ) ΙΙΙ ΜΙ
ιιιιηιι, ΙΙΙ
ΙΙ ΙΙΙΚ(ΙΙΙ ΙΙ)Υ
ΠΟΡΤΙΙΠΑΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ;ΜΑΣ
Ο ΤΗΝ
ΤΟΥ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο