Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-23122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ηχώ

Οπισθόφυλλο Ηχώ-23122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
22
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΤΟΣ: 480
ΑΕ). ΦΥΛΛΟΥ: 13783
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
9 772529 029169
1,5€
Τ:2ΙΟ38Ι77ΟΟ.2ΙΟ38Ι77Ι6-2ΙΟ38Ι7737 Ρ:2Ι038Ι733Ι-2Ι038Ι728Ι E:ih0@0tenet.grW:www.ihodimoprasiongr
Φωτογραφία Παγκράτης Παγκρατίδης

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο