Ορθόδοξη Αλήθεια


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ορθόδοξη Αλήθεια

Ορθόδοξη Αλήθεια-24032020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Χαιρετίζοντας
τη Θεοτόκο!
1.5 c
ΜΑΡ
Μα γιατί
Τόσο μίσος;
Ευθύνη
και θυσία
Αντιλαϊκή
ΑΛΗΘΕΙΑ
Οι ευθύνες τής Εκκλησίας και των Ιεραρχών:
τ,ης ιςυβε ρνησηςωκαι ηπ τάό , απλών γιιστών
ΚΥΡΙΟ
(ΙΑΙΙ(ΙΙ ε:νώιιιιιι
και γενναίες αποφάσεις.
Αυτή η πρέπει
να βάλέΙ
να μας βρει όρθιους,
όταν με το καλώ
βγούμε από το τούνελ"
το χέρι Του!-
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ
Ηρωας της χρονιάς
o πολύτεκνος ψάλτης!
Η ΕκιΟ,ιισία γιατί δεν
βρίσκει τέτοια στελέχη;
6 .Ι ίΙ.7Ι .
ΙΙώ
ΝΙΙΙ ΙΙΙζθ. ΙζήΙΙ 17, .f Ιι7ιηη.. .
Ι7Ιιν
„KANTE ΓΑ ΣΙΙΙΤΙΑ ΣΑΣ ΝΑΟ\Σ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣ“ΙΊ : ΤΑ ΜΕΊ Ρ.\ ΑΙΙ0 I ON ΚOΡOΝ0ϊο„
Με εγκύκλια σημειώματα Μητροπολίτες από όλη την Ελλάδα καλούν τους πιστούς να ακολουθήσουν όλες τις συστάσεις των
αρμόδιων κρατικών φορέων για την αντιμετώπιση Και μη εξάπλωση Της πανδημίας και να ηροοευχηθούν οτο σπίτι τους. Σελ. 4

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο