Το ποντίκι


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το ποντίκι

Το ποντίκι-24032020


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Το ποντίκι

Οπισθόφυλλο Το ποντίκι-24032020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΣΑΤΙΡΙΚΗ Ι ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.topontiki.gr
TMTH 24 ΜΑΡΤΙΟΥ2Ο2Ο / ΤΙΜΗ: 2€ Φ. 2118
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ H ΠΡΟΣΠΑθΕΙΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
Να κρατήσουμε
τη χώρα όρθια
Κυβέρνηση κι αντιπολίτευση, κράτος και πολίτες μπορούμε v αποτρέψουμε την καταστροφή
Ποιοι κίνδυνοι απειλούν την Ελλάδα της «επόμενης μέρας» αν δεν αναχαιτιστεί η πανδημία
Στου. Κολ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο