Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-24122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

H ΚμήΙΙΙ ιιι Κμιιιικο0
Λ; 5514 ΤΙΜΗ 1 € ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΌΥ 2018 www.neakriti.gl
μ.ήγαν στο μςροκάματο οι γονείς και όταν γύρισαν το βρΔκαν νεκρ@!
ΤρανωΜα με
e Τοείχαναφήσει
να το φιλική
οικογένεια για να πάνε
στιςελιέςστον
Κόκκινο Πύργο
9 μηνών
Συγκεχυμένες
πληροφορίεςαν
ο θανατο(προήλθέ
από κατάποση
αντικειμενου, πτώση
ή άλλη αιτία
ΣΕΛ2
καοΗOΕΙΩΜ
Αποκεντρωμένη
Αστροφυσική
Υπ. Εργασίας ΣΕΛ. 7
Τομεγάλοκαιάλυτομυσηίριοτου Πόσοανεβαίνειοβασικόςμισθόςκαι
ΨΝέοφονικήισοιινήιιιοιιήιιφοίσιειοσιιινΙνήονιιοίοκοι
αιοιιαμειΙθ0νιιινΚμήιιι
16-17 €

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο