Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-25072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-25072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

CAPITAL CONTRO[S
ΠΛΗΡΗΣ ΆΡΣΗ
ΑΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΣΕΛΙΔΑΙ3
100
Ετος Αρ. φύλλου 30.179
Εκτιτωση 5()%
από τον ΕΝΦΙΑ
ΠΟΙΟΙ δΙΚΙΙΙ0ύνΙΙΙΙ
ΌΤΟ V ή ακό
μα και την
του
οι Ιδιοκτήτες ακινήτων που (Ιλη
Για
μια
ΦΙΑ αν
έως Ι 2.000
ευρώ, το ακίνητο δεν
Τ α Ι 50 Τ.μ. Και η Τις
ευρώ. Ολα τα κριτήρια
απαλλαγή
22
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Μόνο με ραντεβού
στις ΔΟΥ για
εκκρεμείς υποθέσεις
Υπό
κλείσει Ι>ονιεβού
ερχόμενη
εφορίες
γούμενοι έχουν υποθέ-
κοι να
με οδη
Ανεξάρτηιικ
ηπσ«λή. Σελ. 32
ΖΗΤΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ THE ΒΟΥΛΗΣ
Αρση ασυλίας
του κ. Πολάκη
Τη. άρση
ΙΟΙΙ ΙΙΙ
Ολομέλεια η επιτροπή
OK. εξέ-
οποιοοδήοο-
Σελ. 5
Αποφυλάκιση: ΙφΙ_Ιλη-
κοιο
για ενέργειες της
Ν.Δ.:ΤονΓΙώρνοΣιεργίρμθα
η00ΙΙίΠΙ0 ΚΙ.ΙOΙώ-
της Ν.Δ., ΤΟΙ θα
αναλάβει ρ
ΙΙΚΝ,Δ.
ται Ο 5
Μιούλερ:ο
μ,έας Ρόμπερτ
ξης ιης
σε αθωώνει
ΗΠΑ
τη νέα ΩΙΠΟΚΙ-
ΙΙΙΙά
Αδειες οδήγησης "ε
έξι μήνες.
α Σελ. 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΆ , ΙΙΕΜΓΙΤΗ 25 201e
ΙΙ Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ Ι Ι Ι Ι ΙΙΙ
1,00
Στο ραντάρ των επενδυτών
Ενδιαφέρον από ξένους παρά τα αντικίνητρα — Ράλι των ομολόγων
Ελλάδα η τ o
ξένων μι
ΕΥ. το 47%
την Σε
νέες
η ήδη
Και Τη VO
01 >:) ΙΙΙ« Και Τα titt
και χαμηλής Η
μας ακόμη θέση να
καθώς
ό πως η Π
στην ο ΙΙ0*0ΙΙή της δικαιι:ωιλτις.
ΚΟΙ 101J lt
το
τα ελλη" ά Η τοι]
ΙΙ)ετούς υηοχώρηοε χθες κάτω
το τ
2010. Σελ. 23
Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη
Δανοί ΙΙΙ* Η Και
ρξς lOlJS ΤΟ να αήΙξραΙ0
Ου , ενώ η να ΠΙΙέρα Σελ. ΙΟ
Μαθητές στο Μέγαρο Μαξίμου
Σε ρ ΚΙΙΡΡέ“Κ ιη
ημέρα της από να
γάρου σε [5 λύκειο της Χώρατ. ΙάΜΙοε "είμαι
εδώγια ιο ειηλέξουν οι η ομορφιά ΙΙΚ δημο ρατίαο. Σελ. 4
ΣΧΟΛΙΟ Ι ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ
Μυστικός
συμβιβασμός
6 εκατ. δολαρίων
/ΊΙΙ τοι
νατος του ΝΙΑ του
πρώτου ανθρώπου
της
82 οτις 25
2012. Η του
μυστικό
με Μ" ΙΤΥ
Hogpital TOU ΣινοινάΤΙ.
όπου
ο θήΙΙΙ
. Σελ. ΙΙ
το κάπνισμα
στα δημόσια
κτίρια
Ξεκινάει η εφαρμογή
Ιης νομοθεσίας
Από δημόσια ,
θα ξξΚΝήοξΙ άμεσα η
Την
οι Υγείας
των ΟΤΑ. το Σώμα
Υγείας. η
Σελ. 7
"Ευελιξία»
για τις κυρώσεις
στην Τουρκία
Ο ΔΙΙΕρΙΚΠό η
Τουρκία και ζήτησε
.μεγαλΙΛερη ευελιξία. έναντι
της Αγκυρας. 5
ΚΥΡΙΟ
Δύο μέτρα
και δύο σταθμά
ο ΣΥΡΙΖΑ
είχε σημαία
αλλαγής περί
ΙΤΙξΙδή ΙΙΙ Τό
ην
τρυ
το". όμως. ως
ΤΕυση.
τον
μην
η τοι Τέως
ρωτή υπουργού να
ΤΟ Δύο
δύο σταθμά ,
τρόπου με να
ΙΙ"ΤΙΙΙΙ-ΤωΙΙίΚξΙ τοι"
Πολιτικός πολιτισμός και αντιπολίτευση
αυζήιοοη δη,
είναι πε-
ρΙΦ0όιερρ
μια
Όν ΣΥΡΙΙΑ. ηΟΙΙ
στη με διαβολή
ιιι" αντιηάΜο . τοι)
τοι .
σειοηό Σεπτέμβριο μειό,
Σε μια
έπρε-
πε σημαν-
Της
ΠΙ OVTl
την πρώτη ΓΙΟΙ ανέλαβε.
ραφές
ουιό που παραμένει
οι ιου
Παρά θερμικό με
οκ. μετά την
ήττα τα
"ΟΙΔ η
VO liVlO KOllliBlJV
οι ότι αθα βγούμε
δρόμους. προΙδεάζουν νια όξυνση. o
tlk ΟΙΟ
θέμα ΙΟυ K. ηού
ό" ο ΣΥΡΙΖΑ συνε
θεσμούς με
κριτήριο ιρ
βγάλει ηοώΙ0 ΣΥΡΙΖΑ εκλογέα
σιέδΙΟ.
H ηγεσία ιουΣΥΡΙΖΑ
ιην επιλογή
- διαφορετικό
από υπεύθυνη
ΙΙΙ ΙΚά0ΙOΙξ ηολΙΙΙύΙ
ΙΙΙ
θημ0 η Ιό 00
ευρωεκλογές όσο
πρμ
διακμβέρνηρΛς
αρκετά
-ΌΙ ΟΙΔΙύ-
η τη Νέα Δημο-
Πτήση πάνω από τη Μάγχη
0 Γάλλος εφευρέτης Ζαηάια
οήμερο ιη Μαγκη με ιου. 10 άηημο
έκλεψε
ΗΙΙΕρος της ΒασιίΑλης. για μικρή
φόρμα ο η του δη-
O υΠ0λ0ή.ζξΙ
ιηγι;ΠΙ
όλητηνοπέοτα ση ιιι" 36 που Γαλ-
).itl
ρ vessreadei

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο