Αλήθεια της Καρδίτσας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια της Καρδίτσας

Αλήθεια της Καρδίτσας-26032020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

« Θέλουμε λίγα
από τους πο}Δούς
και πολλά
από τους λήτους"
ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 4632- ΕΤΟΣΙ70
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ0,50
0 Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
ΤΗΛ. 244Ι080888
Ενημέρωση των

Q.
ΡΟΜΑ
Έκανε την Τρίτη η
αστυνομία και η Πυρο-
σβεστική στους οικι-
σμούς των τσιγγάνων σε
Καρδίτσα και Σοφάδες.
Φοβισμένοι οι τσιγγά-
νοι, μένουν στον οικισμό
και πάνε μόνο σε σούπερ
μάρκετ για ψωνια, ενώ
πολλά από αυτά γίνονται
από πλανόδιους επιτό-
που.
ριφέρει
παρέμβαση του Γ. Κω-
Συνεχίζει τις διεξοδι-
τσού στον ΥΠΕΣ π.
κές απολυμάνσεις η
δωρικάκο για οικονομικά
περιφερειακή Ενό-
προβλήματα των ΔΕΥΑ
τητα Καρδίτσας
λόγω πανδημίας
Σελ.9
Διαβάζουμε
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Ενημερωνόμαστε
ΕΓΚΥΡΑ
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΩΑΡΧΙΑκογππογ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο