Ημερήσιος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημερήσιος

Ημερήσιος-26032020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

έως 400E
απτόΑΤΜ
25
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΤΥΡΟΚοΜΝ, , π?0ΙOΝΤΑ
ToruKA npolONTA ΔΙΚΗΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
καιοι„Ίμαλαγανιέζ του!
Levante Ferriescom
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ "ΠΟΡΟΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΙθΑΚΗ ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
MEPEMETlA
ΚατασφΙές Επισιειές Συντηρήσεις
Περιποιήσεις Κήπων
Τ 6976-7 t 679
αινείας
26230
30 2. 2. 2. "r-rplk l. ΧΡΗνΙΑΤΙΙΙΗΡφο ΜΙΚΡΕΙ 8-9. BlOGGER ΙΟ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο