Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-26032020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

26
ΑΡ. 14092
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 1781
1,5€
T: 210 3817 700
Δήλωση Προέδρου
της Βουλής των Ελλή“0ν
της εθνικής
επετείου της 25 ης Μα ου
25ης
25ης
οι δηλαδή ,
Την
ηθ.ή "TV
ί ς δύο
βάση
μας
102 πάλι ,
- 210 3817 716 - 210 38 17 737 F: 210 3817 331 E: iho@otenet.gr W: wwwjhlklimoprasion.gr
Σταϊκούρας
μας Τη
ΙΕΛΚΑ
1d.3
ΔΝΤ
στο
G20. η tor ΔΝΤ,
=εκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση
800 ευρώ και «ψαλίδι» στα ενοίκια
ΦΕΚ
Στο
- tKttlKT“
αχό
ΟΙ θα ΤΙς
"Την
t ka.
ΟΙ
ΦΕΚ Ι
ΤΙς ΟΙΕΤΙΚές
Ktll
ε- όΙΙΕ νη Τριτη 31 o.
ΙΙΙ
Π" ΤΟ
Covid:
χρήση ανιωπ:Αής
ΤΙΚ
λλς KA
της
ή Δ Αρχάς,
ΤΟΙ
Την
dTt
ς ΙΟΙ
ακό (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
TO "KlvntO“
to στο :πιγγΑμα-

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο