Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Ναυτεμπορική-26032020


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-26032020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 ί Ιιμή: 1,30 €
ΙΙ ΝΑΥΤΙΜΙΙΟΡΙΚΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Στο τραπέζι το «κορονο-ομόλογο»
Παρέμβαση εννέα ηγετών της Ε.Ε. - Επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται σήμερα να ε πι
βεβαιώσουν προχωρήσουν
στην ενίσχυση τοι) μηχανισμού πολιτικής
E.E., να ΙΙΙ10 ρεί να
μελλοντικές σοβαρές κρίσεις. όπως o
καθώς επίσης- να στείλουν 10 μήνυμα
Οα κάνουν ια πάντα προκειμένου η οικονομία
ξΙΙΙινέλθξΙ σε αναπτυξιακή ΙΙΧ1ΧΙά.
οι ηγέτες εννέα μεταξύ των οποίων
Και o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
αλλά και o Εμανουέλ Μακρόν με τον ΤζουζέΙΙξ
Κό πε, με κοινή επιστολή τους (VtOV πρόεδρο tOll
ΕΙ) ρωπαίκού Συμβουλίου ζητούν ΙΙΙ” έκδοση
ενός ΚορονΜμ0λόΥ0υ με Ι"Λ υηΙή ΙΙΙ* Ε.Ε. για
την άμβλυνση των επιπτώσεων του
στην οικονομία. Οπιος επισημαίνεται στο
σχέδιο της- κοινής δήλωσης t OV ηγετών. η E,E.
χρειάζεται σήμερ-<Ι ένα πραγματικό ευρωπαϊκό
Κέντρο διαχείρισης to οποίο θα είναι
διευρυμένο. διευκρίνισε τις προηγούμενες
μέρες, ιο μάθημα ποι) ΠήΙΧ1ΙΙΕ από ιιι v πανδημία
τοι) Kopovoi01i είναι ότι χρειαζόμαστε σε ευρύ>
ΙΙΙΙί*ό KK t"O διαχείρισης
καταστάσεων. Ο μηχανισμός στην ουσία
θα είναι μια 11tl%T1JlY01TaiKli υπηρεσία πολιτικής
προστασίας και διαχείρισης κρίσεων με κοινό
Εξοπλισμό. ΟΙΑΤ0 , τ0ΙΙένη δράση Και Πλήρη αλ-
. Το Ευρωπαίκό Συμβούλιο αναμένεται
να αναθέσει Κομισιόν tnv
συγκεκριμένων προτάσεων και δράσεων. ενώ
πρόθεση είναι το σχέδιο να προχωρήσει πολύ
γρήγορα. Αναφορικά με tlC KOlVlOVlK«- Και οικι>
νομικές οι θέσεις των
κρα Τών-ΙΙξλών ΙΙΙΙΙΙόοπμες Και θα
χρειαστούν σημαντικές προσπάθειες από ΙΙΙ”
Πλευρά τοι Σαρλ Μισέλ βρεθεί κοινός
τόπος. Ειδικότερα. ιπηνπροχθεοινή ΤΙΙλεδΙά0Κξ%
ψη 101J EurogT011p, o Μάριο
δεν κατάφερε να αποσπάσει μια ομόφωνη από
tnv πιθανή χρησιμοποίηση δυνα-
ΤΟΙήτων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σιαθε
ρόΤΙΠας (ESM), ΙΙ0υ Περίπου 400
δισ. ευρώ ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την
αντιμετώΙIΙOΙ1 toW ΤΟΙ)
στην οικονομία. 5
22 9 5 0 —3 6 7 0 0
WWW.5CORP105-5EClJRlTY.GR
ανήμερα της 25ης Μαρ
COSMOTE: Με στο 5C
Την της Erksqxn γκι
Την α νΙΙΙΙΤυξη 5C στην Ελλάδα ανακοί-
η COSMOTE. παράλληλο
OTOV ΟΙ. ν0λΚό
του δικτιΚυ ΓΙωοΚισης κινητ«.
εξ ΜΙλΧΊΙό
2G3G4G4G* με καινΜφ,Ί0. ο δίνει
ΠΙ TEM_l
σε 5C. 15
Ωριμάζουν Ιδιοκτησιακά
τα ακίνητα στο Ελληνικό
Σε τμχώ
σκι γη την δηκτησηκή
6200 ιπο με
ΙΙλαΙΜΧ)η ΜΙ" η
Τον
δεν
Μιλιό 14
TEN: ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ
ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΑΝΕΝΑΣΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Mega πακέτο στήριξης
2 τρισ. δολ. από τις ΗΠΑ
Πράσινο φως άναψε από το Κογκρέσο
Εξέλιξη
Γενικού Δείκτη
M 10 η
12 ι;
18 Β 14
Ο Covid-19 ανατρέπει τις στρατηγικές των εισηγμένων
Σε KlvOltvTa εισηγμένες αφού έρχ0νΤOΙ
μνήμες οπό τις 28 20 Ι 5. όταν είχαν τα Capital antrols, εντο φέττκ συμπλη-
Και επέκταση
η Κομισιόν
για μεταφορά
προϊόντων
Ι1ραΚΤΙΚές συ
Πρακτικές συμβουλές για ΙΟΥ
εφαρμογής ιων κοινών
ων γραμμών στη
διαχείριση των εσωτερικών
στη διάρκεια Της
πανδημίας να διασΙΙΚΙλιστεί η
μεταφορά των αγαθών
της κοινοιικΛς επικράτειας,
εξέδωσε η Ευρωπαϊκή
σελ. 5
Έρχονται
νέα μέτρα
σπίριξης
Την επόμεγη εβδομάδα
διεύρυνση τοι καταλόγου
οεων που θα δικαιούνται ιιι ανακούφισης της
μέΙΕΧΙ την της μ-υστότηΠΙς
επιχειρήσεων αλλά και ιιι διάσωση
και συνέπειας για
τους ΙΙΙΙιηευχΤ)εί η
Και
το επόμενο στή
ριξης που οχεδΙά@Ι η κυβέρ .σηση και
μέσα στην ερχόμενη
Σε Πλήρη Παράταξη στη μάχη
καιά της οικονομική ς ΙΙξίας
από την ΓΚΙ*Εημία του
μπήκαν από χθες οι ΗΠΑ, ψη-
ά ΤΙΙ πι»ηγουμΔ 0Ι]
με ιο 0ΙΙ0ί0
2 για μ
στήριξης. σε πολίτες, επιχειρι*
σεις. τοπικές κυβερνήσεις.
Ι Την
η Παγκά]μια Τράπεζα και
ιο ΔΝΙ ΙΙΙΙξΙΙθύνουν έκκληση
ΙΙΙΧ)ς τους πιστωτές για άμεση
ελάφρυνση 0ΙΙΙ
του που
ΙΙλήΠOΥΙOΙ ΙΙΙΤό tOV Η
κυβέρνηση μπομ ί
σα 10.11
Αισιοδοξία
στην Ελλάδα,
κατήφεια
στονκόσμο
να άργησε χρονικά στη λήψη
ΙΚΙΚέΙOΙ 0ΙήρΙξης της ΙΜΚΟ
νομίας της. η
τερη ιου η
αυτή το μεγαλύτερο ΙΙΙ:Χ ό
ΟΤΟ
σιο της αναχαίτισης των βλαβ&
του Cmid-19. Τα
2 τρισ. συνιστούν το
λύΙξρΧ)
κρίθηκε ποτέ από το Κογκρέσο
στην ιρίιη ΙΙΙΧ)σηάθεια για
κριση κατά τη διάρκεια του τρέ-
μήνα , ενώ ΙΠΤΙλογεί 0"-
δόν στα δύο τρίτα του κυβερνη-
ΙΙΚ0ύ ΙΙρΧ>ίΠΙ0λ0Υ10ΙΙ0ύ ύψους
4.7 τρισ. ετησίακ. 7
Οδικός χάρτης
για τα έκτακτα
του υπ. Εργασίας
ΤΙ Ισχύει
Evav ΧάρΙΙ1 ,
με αναλυτικές κα Ι
Πέντε βασικούς άξονες για όλα
ΙΙΙ ιιοι.ι η κυμρνηση
Και υπάγονται στην αρμοδιό-
ιητα του υπουργείου Εργασίας
ΥΙ<Ι την εργαζομένων.
ανέργων. επιχειρήσεων και
Τ0απασχ0λουμένων.
10 αρμόδιο υπουργείο. 4
ΠΕΤΡθΙΑΙ025ΦΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο