Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-26072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

οι της κυβέρνησης για ασφαλιστικό Και εργασιακά
Επτά tiS to
τοι. TO
ΓΙά .ωη Και &11r1 Μηταράκη ΓιροβλέΓΙει Των ΤΙ :οκειμένυυ ενισχΙ_Θεί η ΜΛΤΤδοΤΙΚή σχέση
Εμφωη &Ιδοθεί στο πεδίο 25 έως 38 έτη αοφΙΎ1ΙΙ.ντς άηΙΧΙ εντοπίζονται οι Ι±ικίες
Allianz O
o ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ No 430 Ι0ΥΛΙ0Υ 2019 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛ0Υ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚOΙι 5590
ΟΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΡΟΦΩΝ ΚΑθΙΠΟΥΝ ΕΛκγιτικο ΤΟΝ
Μεγάλες επενδύσεις
στην ασφαλιστική αγορά
Νέες ψηφιακές
εμπειρίες
MOS
μέλλο .η Στη Eurollfe πιστεύουμε το
να στηρίζεται στο να συνεργάτη
και τον π ελάτη να Εξελίσσεις έτα ης υ-
Πρόεδρος & CEO ιοιι
ElM01jfe ERB hsurance Group. a Farfax
με δήθσ.ηη του στο Nextdeal α-
νέο μεγάλχ:
λάνσαρε η εταιρεία
> Evmtoovwatsa για νέεςεαευδύσεις
> Ευρωπαϊκός ό"Ιλ0ζ εξετάζει
εξαγορές στη χώρα μας
> ΟΙ αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά
συμπαρασύρουν και την ελληνική
σκεψή: του μας.
c μία νέα επενδυτική cnoxH φαίνεται να Cl ν1ζεται να έχει ενδιαφέρον για ενίσχυση t ujv c
ο των ταμ στην
tOll Nektdeal ±tl
και οι αναφορές του της Fairfax όμιλος -κοιτάει και μελετάει σ ροαεκτικά
Τη Λ-
METllFE ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΩΠΙΣ. ΜΕ ΤΟ AGENCY
INTERAMERICAN
50 χρόνια από την πρώτη
αποστολή στη Σελήνη και το
πρώτο Αστρασφαλιστήριο Ζωής
Διακοπές με... ασφάλεια
Σταυρούλα Δημήτρης Αναστάσιος
Τιαβή Ξιάρχος
243
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Δυναμική παρουσία
σε όλη την Ελλάδα
με οκτώ συνέδρια
an ιη
Ετοιμρ,
ΙΙρΤάρΙΙ ΤΟΙ],
ypru!
Διακοπέηιε... ασφάλεια!
το NEXTOEAL σε
με ειδικούς επιστή
μο ες σας δίνει χρήσιμες
συμβουλές ηρ0Ηξιμέν0ΙΙ
να ή να μπορέ-

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο