Στόχος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Στόχος

Στόχος-28122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΝΙΚΟΥ ΠΑΓΩΝΗ πογ
ΔΙΕΤΑΞΕΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΝΙΚΗ»
ΕΝΑΝΤΙΟΝ «ΑΠΙΛΑ»
ΕΣΚΑΣΑΝ Απο ΤΟ
ΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΔΕΣΣΑ ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΙ Η ΝΤΟΡΚΑ ΤΖΑΚΡΗ!
Αν μας αφηναννασηκώ0ουμε-
τα ««φά ΟΙΙ» ΤΟ 1974, θα είχα" ΜΕΤΗΝΠΑΡΜΟΣΗ
ούλΙά ει ον ουρκικόΣτόλο! ΤΙΣ..ΑΡΚOΥΔΕΣ!!!
δομαδιαία Πολιτική Εφημερίδα - Παρασκευη 28 Δεκεμβρίου 2018 - Αρ.Φ. 892 (1690) - Τιμή 150C
ελλαδα σημερα και αυριο
Ιδρυτής: Γεωργ.Ευθ.Καψάλης
ΠΟ ΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΛΗΤΩΝΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ πογ ΒΑΣΤΑΕΙ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΜΑΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΕΤΟΙΜΟΙΓΙΑΤΟΝ
ΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ
ΙΙΙΙΙΙ
ΑΙΜΑ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο