ΚαΘημερινή Αγγλική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΚαΘημερινή Αγγλική για την 29-06-2020

ΚαΘημερινή Αγγλική-29062020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΚαΘημερινή Αγγλική πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας ΚαΘημερινή Αγγλική

Οπισθόφυλλο ΚαΘημερινή Αγγλική-29062020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

KATHIMERINI
English Edition
20,
Germany, US pivotal in ice-breaking call
Berlin, Washington reportedly involved in opening Of Mitsotakis-ETdogan communication channel
IN BRIEF
3ΤΑΥ
Campaign s media costs
to be published today
EASlMG
More businesses reopening
Trafhckers a rrested ,
12 Μη
M mobi*
*ίΙη M
Tayylp Er
ΡΙ"« M hiN
ΠΝ Ί x of
t of
Ιη
ΜΙΠ t M a s
ΝΙΙΙ
c lhe
to ΜΙΛς Ι α”
eye
Το t State
Grand Walk of Athens getting Ionger
Progress being made in
reduction of road fatalities
fide a
Ιαη«
the
Contraband cigs account
for 22% of consumption
A KPMG
Ι,ίΙΙίοΛ
ΙΙΝ i"
whiell
Ιη
444
42.8 38.5
Popular coach
laid to rest
on ΝΙς
ΜαΠηαΚΙ .
81. Ιη
ι w1tn 34.5
29.682 m
ET sc,
to drop
22
of
Δη t,il.
ΙΙΙΙ€ΙΙ
Athens
Thessaloniki
Patra
lrakliO
Νίτοςία
8
21 /34
200/32
21 /34
220/29
220/29
220/330
25 /34
1001166 199 108 1016 11888
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
KATHIMERINI
Niki
211 “222 ΤΟ
Pride celebration in Thessaloniki
Μ M o colatul 4 th
take
Guilty get ας innocent hung out to dry
*-ilh
ΙΙΙ"
ΝΥ ΙΙΙΚΙΙ ΙΝ t
ΡΜ seeking
moderation on
major issues
t m SYRlZA
Ιης
to tukk
w1tn
Mth
the
fmm ils ΙΡΙΔΙ
of SYR17±,
ΑμΙηςΙ Ίώς
the vlew
EolTORlAl
Maintaining
standards
p I etl*ly
"lrous
were Ιο
ΙΙ the
ΤΙω
not the of
cal
all
Oe«ate ιο
The w« h
ιιι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο