Λόγος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λόγος

Λόγος-30072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Λόγος

Οπισθόφυλλο Λόγος-30072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

logosnew@otenet.gr
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΚ 895 04 μονάδες
Άνωος
BANK
Επταπλάσιοι
οι φόροι ακίνητης
περιουσίας το 2016
έναντι του 2009
ΣΤΙΣ
4.3
Η υψηλότερη
θερμοκρασία
έχει καταγραφεί
στην Ελλάδα
Το επιτελικό κράτος
είναι η απαρχή για
την επόμενη ημέρα
μίας σύγχρονης
Ελλάδας
ΟΛΟΙΌΣ
ΓΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
. 35. 50
ΣΕ ΚΑΘΕΙΡΞΗ 13 ΕΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Ο ΚΟΡΚΟΝΕΑΣ. ΑΘΩΟΣ Ο ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ
Τα ισόβία
που4ξΥ είναι ισόβια;
ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠOΤΕ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
Ελλάδα και Κύπρος θα αντιμετωπίσουν
από κοινού τις προκλήσεις
"ΝΑΙ" ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΝΔ. ΣΥΡΙΖΑ. ΚΙΝΑΛ "ΠΑΡΩΝ” ΤΟΥ ΚΚΕ
-Δεκτο κατά πλειοψήφια
το φορολογικονομηέδιο
tEA
Υποσχέσεις
μέσω AlTE-MTlE o
Πρακτορείο
ληση Χώρας
νια
μας
ΤΟ
Χώρες με
έμφαση
τοι .
Χώρα κΟι
μας με
αρκεί σε

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο