Πρωταθλητής


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωταθλητής

Πρωταθλητής-30072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πρωταθλητής

Οπισθόφυλλο Πρωταθλητής-30072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

020000
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Ι
ΟΛΥΜΝΑΚΟ
"Όλοι μαζ για
την προκριση!»
μεγάλη
ΜΑΡΤΙΝΣ
τοαπομ,ίΔχομήϊα
Κόκκινος
πρωτα84ηπίς
2019
533
ΤΟΥ
αι ουτο
cer 8
το το
ηρεμείς
αηό τα κουνούπια
cer cer8
Κάντε το. με την ΦόρεστΙ
στην μ Μζ“Ι
—Στη κα ο
τκλεστΜες
otMo
«Μαγειρεύοιπ»
σκάνδαλο
με το υφακια
Άχοί

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο